zmierzać


zmierzać
Coś zmierza prostą drogą do czegoś zob. droga 6.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zmierzać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zmierzaćam, zmierzaća, zmierzaćają {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} iść, poruszać się w określonym kierunku : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zmierzał prosto do domu. Kolumna samochodów… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zmierzać — ndk I, zmierzaćam, zmierzaćasz, zmierzaćają, zmierzaćaj, zmierzaćał książk. «iść w jakimś kierunku, iść ku czemuś; dążyć, podążać» Pochód zmierzał w kierunku pomnika. Wojsko zmierzało na północ. Zmierzać do szkoły. przen. Zmierzać do celu,… …   Słownik języka polskiego

  • dążyć — ndk VIb, dążyćżę, dążyćżysz, dąż, dążyćżył 1. «iść, zmierzać w określonym kierunku» Dążyć do domu, do kraju. 2. «mieć wytknięty cel i chcieć go osiągnąć, mieć jakieś zamierzenie, zmierzać do czego, chcieć coś wykonać» Dążyć do celu, dobrobytu,… …   Słownik języka polskiego

  • droga — ż III, CMs. drodze; lm D. dróg 1. «wydzielony pas ziemi łączący poszczególne miejscowości lub punkty terenu, przystosowany do komunikacji» Droga leśna, polna, wiejska. Droga asfaltowa, brukowana, kamienista. Dobra, zła droga. Droga szeroka, wąska …   Słownik języka polskiego

  • dążyć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIa, dążyćżę, dążyćży {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}poruszać się, zmierzać, udawać się w określonym kierunku : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dążyli do miejsca zakwaterowania. {{/stl 10}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • cel — 1. Chybić celu «nie osiągać zamierzonego efektu»: Tym wszakże razem zamierzona złośliwość agenta chybiła celu, Jakuci bowiem życzliwiej spojrzeli na Smugę. A. Szklarski, Wyprawa. 2. Dopiąć, dosięgnąć celu «osiągnąć zamierzony skutek działań,… …   Słownik frazeologiczny

  • droga — 1. Być na dobrej drodze «rozumować, myśleć prawidłowo»: (...) sprawiał wrażenie, że nie obchodzą go rewelacje Jakuba. – Jest pan na dobrej drodze, panie profesorze (...). M. Saramonowicz, Siostra. 2. Być na (dobrej, najlepszej, prostej) drodze do …   Słownik frazeologiczny

  • kurs — 1. Brać, wziąć kurs na coś «zmierzać w określonym kierunku, do wyznaczonego miejsca»: Okrążyli jedną i drugą wyspę na Jeziorze Dobskim i wzięli kurs powrotny na Giżycko. Płomyk 11/1953. 2. Być w kursie a) «być w obiegu, w powszechnym użyciu» b)… …   Słownik frazeologiczny

  • trup — 1. pot. Choćbym, żebym miał paść trupem, (to)...; prędzej trupem padnę, nim... «powiedzenie używane w sytuacji, kiedy ktoś w żadnym wypadku nie chce się na coś zgodzić, pozwolić na coś, czy czegoś zrobić»: Choćbym miał paść trupem, nie pozwolę,… …   Słownik frazeologiczny

  • być — ndk jestem, jesteś, są, będę, będziesz, będą, bądź, był I w funkcji samodzielnej «zajmować pewne miejsce w rzeczywistości» 1. «mieć byt, istnieć, żyć» Cichy, jakby go nie było. Pomnik jest do dzisiaj. Nie było cię jeszcze na świecie. Był sobie… …   Słownik języka polskiego